02 bước đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Môi giới hôn nhân là hành vi giới thiệu và tư vấn hôn nhân cho một người khác, trong đó, theo đó những trung tâm môi giới hôn nhân gồm: Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hoặc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vậy thủ tục đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ kết hôn được thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo Điều 54 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn, thì thủ tục đăng ký hoạt động của trung tâm được tiến hành theo các bước cụ thể sau: 

Bước 1: Đăng ký hoạt động của Trung tâm

Sau khi có quyết định thành lập thì phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi Trung tâm đặt trụ sở. Hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn gồm các giấy tờ sau:

Tờ khai đăng ký hoạt động theo mẫu quy định;

Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm;

Giấy tờ chứng minh địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;

Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm được cấp chưa quá 03 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;

Bản sao quy chế hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Nghị định này.

Bước 2: Nộp hồ sơ và thông báo kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động theo mẫu quy định cho Trung tâm. Trường hợp từ chối cấp giấy đăng ký hoạt động thì Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Trung tâm, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Trường hợp giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được cấp lại giấy đăng ký hoạt động.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.