02 điều cần làm khi bị bạo lực gia đình

Là một vấn nạn của xã hội và ngày một gia tăng hiện nay, bạo lực gia đình là đang đe dọa đến tinh thần cũng như thể xác của những người trong gia đình.

1. Bạo lực gia đình là gì?

Bạo lực gia đình là hành vi cố ý gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.

2. Hai điều cần làm khi bạo lực gia đình

Tố giác hành vi bạo lực gia đình bằng cách sử dụng các quyền như:

  • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình.
  • Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định 
  • Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luậT
  • Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật này
  • Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Cung cấp thông tin liên quan đến hành vi bạo lực gia đình cho cơ quan chức năng có thẩm quyền gần nhất nơi xảy ra bạo lực để cơ quan có thẩm quyền nắm bắt thông tin và tiến hành xử lý.

Ngoài ra, người bị bạo hành cũng có thể nhờ người khác tố cáo hành vi bạo hành gia đình cho cơ quan có thẩm quyền

3. Bạo lực gia đình bị xử lý như thế nào

Tùy thuộc vào hành vi cũng như mức độ nghiêm trọng của hành vi bạo lực gia đình mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có đủ các yêu tố cấu thành tội phạm theo Điều 185, Điều 140, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017).

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.