02 nguyên tắc hôn nhân của người K’Ho

Trong ba dân tộc bản địa ở Lâm Ðồng, người K’Ho và người Churu theo chế độ mẫu hệ, người Mạ theo chế độ phụ hệ. Dù theo chế độ nào thì hai nguyên tắc hôn nhân truyền thống cơ bản đó là nội hôn tộc người và ngoại hôn dòng họ.

1. Nguyên tắc nội hôn tộc người:

luật tục chỉ cho phép nam nữ kết hôn với những người trong cùng dân tộc. Những trường hợp hôn nhân ngoại tộc không được khuyến khích, thậm chí bị cấm đoán. Tuy nhiên, trải qua quá trình sống cộng cư, xen cư lâu dài, các mối quan hệ kinh tế, văn hóa ngày càng sâu rộng với các tộc người lân cận nên hôn nhân hỗn hợp giữa các cư dân bản địa với nhau, giữa người bản địa với các dân tộc khác không còn là hiện tượng hiếm gặp. Cho đến nay, việc kết hôn với người ngoại tộc đã được đa số thành viên trong cộng đồng chấp nhận. Ðây là một sự thay đổi theo chiều hướng tiến bộ, giúp tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

2. Nguyên tắc ngoại hôn dòng họ:

cũng là một nguyên tắc hôn nhân  cơ bản trong phong tục của dân tộc K’Ho. Theo đó, những người trong cùng một dòng họ (đối với người Churu và người K’Ho được tính theo dòng mẹ, người Mạ tính theo dòng cha) dù xa đến mấy đời cũng không được phép có quan hệ hôn nhân với nhau. Nếu vi phạm điều này sẽ bị coi là loạn luân và bị luật tục xử rất nặng. Những quy định này cho đến nay hầu như vẫn được tuân thủ chặt chẽ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.