02 Phương thức cấp dưỡng cho con sau ly hôn

Sau ly hôn, đặc biệt với những cặp vợ chồng đã có con chung thì hai bên phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con tới tuổi thành niên. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về các hình thức cấp dưỡng và những quy định của pháp luật liên quan tới vấn đề này.

Hình thức cấp dưỡng cho con được pháp luật hôn nhân và gia đình quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 117 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định phương thức cấp dưỡng như sau:

  • “Điều 117. Phương thức cấp dưỡng
  • Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.
  • Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Như vậy, theo quy định này thì cấp dưỡng cho con được thực hiện theo hai hình thức là cấp dưỡng theo định kỳ và cấp dưỡng một lần. Việc lựa chọn hình thức nào trước hết dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên, nếu các bên không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Trong đó, cấp dưỡng định kỳ là hình thức thường được sử dụng trên thực tế. Cụ thể, các bên được thỏa thuận về nghĩa vụ cấp dưỡng bằng tiền hoặc tài sản theo hình thức định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm. 

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tể mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.