02 thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

Nhà đất được thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật và thừa kế nhà đất là thủ tục khá phức tạp. Vậy để có thể thừa kế quyền sử dụng đất thì cần thực hiện các thủ tục sau:

1. Khai nhận di sản 

Sau khi xác nhận di sản thừa kế, người nhận tiến hành khai nhận di sản tại văn phòng công chứng nơi có đất.

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản khai nhận di sản;
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; quyền sở hữu tài sản;
 • Giấy tờ tùy thân của người khai nhận di chúc và người để lại di chúc;
 • Giấy chứng tử của người để lại di chúc;
 • Di chúc hợp pháp;
 • Nếu người thừa kế là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế; Nếu có nhiều người cùng hưởng di sản thừa kế nhưng từ chối hưởng thì phải có văn bản từ chối hưởng quyền thừa kế;
 • Trường hợp uỷ quyền phải có văn bản uỷ quyền và giấy tờ cá nhân của người được uỷ quyền.

Cơ quan công chứng sẽ niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã. Sau 15 ngày nếu không có khiếu nại hay tố cáo gì liên quan đến di sản thừa kế thì cơ quan công chứng sẽ tiến hành công chứng chứng nhận văn bản thừa kế. 

2. Thủ tục sang tên

Người được thừa kế đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài Nguyên và Môi trường nơi có đất tiến hành làm thủ tục.

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có công chứng;
 • Văn bản khai nhận di sản có công chứng;
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK;
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; quyền sở hữu tài sản;
 • Giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu của người khai nhận di chúc và người để lại di chúc.

Nếu hồ sơ nếu hợp lệ, cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất sẽ tiến hành thông báo mức phí. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thì nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan đã nộp hồ sơ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.