02 trường hợp bị hạn chế quyền thăm con sau khi ly hôn

Ngoài tranh chấp về tài sản sau ly hôn, nhiều trường hợp sau khi thực hiện xong thủ tục ly hôn, hai vợ chồng còn tranh chấp về việc giành quyền nuôi con.

1. Quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ sau ly hôn

Điều 82, Điều 83 Luật HN&GĐ 2014 quy định quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ như sau:

  • Người được giao trực tiếp nuôi con: Tạo điều kiện tốt nhất để nuôi con và không được cản trở người kia thăm non, chăm sóc con.
  • Người không trực tiếp nuôi con: Có nghĩa vụ cấp dưỡng, được thăm con mà không ai được cản trở.
2. Trường hợp người không trực tiếp nuôi con bị hạn chế quyền thăm con sau khi ly hôn

Theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình:

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Theo quy định này, có thể thấy, có 02 trường hợp người không trực tiếp nuôi con bị hạn chế quyền thăm con sau khi ly hôn:

  • Trường hợp đầu tiên là người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm con để gây cản trở cho người trực tiếp nuôi con như cản trở việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con 
  • Lạm dụng việc thăm con để gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của người trực tiếp nuôi con.

Nếu một trong hai trường hợp này xảy ra thì người trực tiếp nuôi dưỡng con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm con của người còn lại.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.