02 trường hợp cấp dưỡng nuôi con khi ly thân

Quan hệ hôn nhân chỉ chấm dứt khi bản án, quyết định của Tòa án về ly hôn có hiệu lực pháp luật và hiện nay pháp luật cũng có khái niệm ly thân

Ly thân chỉ là việc hai vợ chồng tạm thời không sống chung với nhau nhưng trên pháp luật hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Nghĩa vụ cấp dưỡng là nghĩa vụ được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột với cháu ruột; giữa vợ và chồng.

Riêng nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha, mẹ và con được phát sinh theo 02 trường hợp luật định như sau:

1. Cha mẹ không sống chung với con;

2. Sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Từ cơ sở trên có thể thấy, chỉ cần cha, mẹ không sống chung với con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình thì đều phải cấp dưỡng nên dù ly hôn hay ly thân thì chỉ cần không sống cùng con đều phải thực hiện cấp dưỡng trong các trường hợp trên.

Khi đó, việc cấp dưỡng nuôi con có thể thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần với mức cấp dưỡng do hai bên thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.