02 trường hợp chia tài sản sau khi ly hôn

Vấn đề chia tài sản sau khi ly hôn là chuyện không còn hiếm gặp và là quy định bắt buộc phải thực hiện khi các cặp vợ chồng sau khi ly hôn.

Theo đó có 02 trường hợp chia tài sản sau khi ly hôn gồm có

1. Thỏa thuận chia tài sản sau khi ly hôn

Pháp luật luôn khuyến khích các bên các bên thỏa thuận được với nhau về những vấn đề khi ly hôn và sau khi ly hôn. Nếu có phát hiện một bên có tài sản bí mật mà đó là tài sản chung của vợ và chồng nhưng chưa được chia khi ly hôn thì một bên có thể yêu cầu bên có tài sản chung chia tài sản cho mình sau khi ly hôn bằng cách tự thỏa thuận với nhau.

Tỷ lệ chia tài sản sẽ do hai bên quyết định và pháp luật cũng không có quy định về hình thức của thỏa thuận này.

2. Khởi kiện yêu cầu chia tài sản sau khi ly hôn

Trường hợp còn lại là khi hai bên không thể tự thỏa thuận hoặc thỏa thuận không thành về tỷ lệ tài sản được chia thì một trong các bên có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết việc chia tài sản sau khi ly hôn.

Mặc dù đây cũng là một phương án khi giải quyết chia tài sản sau khi ly hôn, nhưng khi quyết định sử dụng phương án này thì việc thực hiện không hề dễ dàng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.