02 trường hợp để ông bà giành được quyền nuôi cháu khi cha mẹ cháu ly hôn

Hiện nay, có nhiều trường hợp khi cha mẹ ly hôn nhưng con của họ lại có mong muốn được ở cùng ông bà vì nhiều lý do khác nhau. Vậy làm thế nào để ông bà giành được quyền nuôi cháu khi cha mẹ ly hôn?

Trường hợp 1:

Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu. Trường hợp cháu chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có anh, chị, em là người nuôi dưỡng thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng (Điều 104 Luật Hôn nhân và Gia đình).

Trường hợp 2:

Căn cứ khoản 2 Điều 87 Luật Hôn nhân và Gia đình, việc trông nom, chăm sóc con sẽ được giao cho người giám hộ mà không phải cha mẹ trong các trường hợp sau đây:

  • Cha, mẹ đều bị hạn chế quyền với con chưa thành niên.
  • Một bên cha, mẹ không bị hạn chế nhưng không đủ điều kiện để nuôi dưỡng, chăm sóc, thực hiện quyền, nghĩa vụ với con.
  • Một bên cha, mẹ bị hạn chế quyền với con chưa thành niên và một bên còn lại chưa xác định được cha, mẹ.
Khi đó, thứ tự người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên được quy định tại Điều 52 Bộ luật Dân sự gồm:
  • Anh ruột, chị ruột là anh, chị cả. Nếu hai người này không đủ điều kiện thì anh, chị ruột tiếp theo là người giám hộ.
  • Nếu không có anh, chị ruột thì người giám hộ đương nhiên là ông bà nội, ông bà ngoại.
Như vậy, ông bà vẫn giành được quyền nuôi cháu khi cha mẹ cháu ly hôn nhưng phải đáp ứng 2 điều kiện, bao gồm:
  • Cha mẹ không giành được quyền nuôi con.
  • Không có anh, chị ruột đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc em.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.