02 trường hợp giành quyền nuôi con khi một bên ngoại tình

Pháp luật cho phép 02 trường hợp dưới đây được giành quyền trực tiếp nuôi dưỡng con cái khi một bên ngoại tình như sau:

Trường hợp thứ nhất, vợ chồng thỏa thuận được với nhau về việc nuôi dưỡng con sau khi ly hôn.

Trong trường hợp này, 2 bên đã thỏa thuận được với nhau về việc nuôi dưỡng con sau khi ly hôn. Tòa án sẽ công nhận sự thỏa thuận của hai vợ chồng khi và chỉ khi bên nuôi dưỡng chứng minh được mình đủ khả năng, đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con thông qua thu nhập, tình hình tài chính của mình, cũng như căn cứ vào mức cấp dưỡng của bên còn lại khi hai vợ chồng ly hôn.

Trường hợp thứ hai, vợ chồng không thỏa thuận được với nhau về việc nuôi dưỡng con sau khi ly hôn.

Trong trường hợp này, Tòa án sẽ ra quyết định giao con cho ai trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con dựa vào các cơ sở:

  • Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
  • Xem xét nguyện vọng của con nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên.

Nếu một bên muốn giành quyền nuôi con, ngoài việc cần chứng minh mình đủ điều kiện tài chính, đủ thời gian để chăm sóc con sau khi ly hôn thì cũng cần đưa ra được bằng chứng để chứng minh bên còn lại có hành vi ngoại tình (có con riêng với người tình, không có đủ thu nhập, không có công việc ổn định và càng không có thời gian để chăm sóc cho con). Khi đó, Tòa án sẽ căn cứ vào những bằng chứng được cung cấp để ra quyết định giao con cho ai trực tiếp nuôi sao cho đảm bảo lợi ích tốt nhất về mọi mặt cho con.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.