02 trường hợp hạn chế phân chia di sản thừa kế

Ngay tại thời điểm mở thừa kế, những người được thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản, tuy nhiên, cũng có những trường hợp bị hạn chế yêu cầu phân chia.

02 trường hợp hạn chế phân chia di sản thừa kế

Theo quy định tại Điều 661 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì:

  • Phải dựa theo ý chí của người lập di chúc hoặc dựa theo thỏa thuận của tất cả những người được thừa kế;
  • Yêu cầu Tòa án xử lý trong trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống.

Hạn chế chia di sản thừa kế không làm mất đi quyền của người thừa kế và giới hạn trong khoảng thời gian, trong thời gian đó người thừa kế vẫn có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng, nhưng không có quyền yêu cầu chia di sản.

Thời hạn hạn chế việc phân chia di sản thừa kế trong trường hợp phân chia mà làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ chồng là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế và có thể gia hạn thêm 01 lần nhưng không quá 03 năm nếu chứng minh vẫn còn ảnh hưởng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.