02 trường hợp ly hôn thuận tình nhưng vắng mặt

Theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Thuận tình ly hôn nhưng vắng mặt là việc hai vợ chồng cùng thống nhất với nhau chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, tuy nhiên một bên vợ hoặc chồng không có mặt tại thời điểm Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Các trường hợp ly hôn thuận tình nhưng vắng mặt bao gồm:

1. Ly hôn thuận tình nhưng vắng mặt trong giai đoạn hòa giải

Căn cứ Điều 207 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được có trường hợp: “Đương sự không thể tham gia hòa giải được vì có lý do chính đáng”.

Như vậy, khi ly hôn thuận tình nhưng một bên không thể tham gia hòa giải vì lý do chính đáng thì Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

2. Ly hôn thuận tình nhưng vắng mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự

Việc vắng mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự được căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 367 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Như vậy, nếu ly hôn thuận tình nhưng một trong hai bên vắng mặt lần thứ nhất thì Tòa án hoãn phiên họp. Nhưng nếu tiếp tục vắng mặt lần thứ hai thì Tòa án sẽ đình chỉ việc giải quyết ly hôn.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.