02 trường hợp nhận di sản khi vợ, chồng ly thân

Quan hệ vợ chồng được chấm dứt kể từ ngày có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án, pháp luật hiện hành không thừa nhận việc vợ chồng ly thân. Do đó trong thời gian “ly thân”, vẫn được coi là thời kỳ hôn nhân của hai người, không làm chấm dứt mối quan hệ hôn nhân.

Do đó vợ chồng đang trong quá trình ly thân vẫn còn quan hệ vợ chồng nếu vợ/chồng mất thì chồng/vợ vẫn được thừa kế di sản trừ trường hợp người nhận thuộc một trong các trường hợp bị luật cấm nhận di sản theo quy định tại Điều 621 Bộ luật Dân sự. Có 02 trường hợp nhận di sản khi vợ, chồng ly thân:

Nhận di sản thông qua di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng của cá nhân nhằm muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau chết. 

Nhận di sản theo pháp luật

Như đã phân tích, mặc dù vợ chồng ly thân nhưng trên thực tế quan hệ hôn nhân của họ vẫn tồn tại và vợ là một trong những chủ thể thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật.

Khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự cũng có quy định thêm người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc như sau:

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  2. Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Như vậy, theo quy định trên dù đang trong quá trình ly thân, vợ/chồng vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật kể cả chồng/vợ không để lại tên vợ/chồng hưởng di sản trong di chúc.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.