02 trường hợp tảo hôn được công nhận vợ chồng

Tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật, gây ra hậu quả rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, có trường hợp tảo hôn được công nhận là vợ chồng hợp pháp.

Trường hợp tảo hôn được công nhận vợ chồng

Theo khoản 2 Điều 11 Luật HN&GĐ, các trường hợp kết hợp trái với quy định pháp luật, trong đó có tảo hôn vẫn được công nhận là vợ chồng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật HN&GĐ;
  • Hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân.

Khi đó, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật.

Điều kiện kết hôn bao gồm:

  • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  • Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật, như người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời

Mặc dù tảo hôn bị pháp luật cấm nhưng khi các bên đã chung sống với nhau cho đến thời điểm các bên thỏa mãn các điều kiện kết hôn thì pháp luật vẫn tôn trọng và thừa nhận cuộc hôn nhân đó từ thời điểm mà các điều kiện kết hôn được thỏa mãn.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.