03 bước chia thừa kế đất của hộ gia đình theo di chúc

Chia thừa kế đối với đất cấp cho hộ gia đình hiện nay còn nhiều vấn đề khá phức tạp.Vậy chia di sản thừa kế khi đất của hộ gia đình theo di chúc được thực hiện ra sao?

Khi chia di sản thừa kế đất của hộ gia đình theo di chúc có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Họp mặt và tiến hành lập biên bản họp mặt gia đình (Không bắt buộc)

Bước 2: Lập văn bản nhận thỏa thuận chia di sản thừa kế có công chứng/chứng thực

Văn bản khai nhận di sản thừa kế (áp dụng đối với việc nhận tài sản thừa kế theo di chúc hoặc trong trường hợp chỉ có duy nhất 1 người thừa kế) hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế phải có công chứng, chứng thực đối với phần chia di sản thừa kế theo di chúc mà phần đó phải chia theo pháp luật do di chúc không hợp pháp. Văn bản nhận di sản thừa kế được công chứng tại văn phòng công chứng/phòng công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã nơi có đất.

Bước 3: Sau khi có văn bản thỏa thuận chia thừa kế hoặc văn bản khai nhận di sản thừa kế theo di chúc thì người hưởng thừa kế thực hiện đăng ký biến động, sang tên sổ đỏ thừa kế là đất cấp cho hộ gia đình. Những giấy tờ cần chuẩn bị gồm:

Văn bản khai nhận/thỏa thuận chia di sản thừa kế đã công chứng, chứng thực;
  • Giấy chứng tử của người chết;
  • Di chúc;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
  • Đơn đăng ký biến động đất đai theo mẫu;
  • Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền của người hưởng di sản thừa kế;
  • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người hưởng di sản.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.