03 bước đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha con có yếu tố nước ngoài

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, con có yếu tố nước ngoài là một trong những thủ tục hành chính do người có yêu cầu đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy hồ sơ đăng ký cũng như thủ tục thực hiện như thế nào?

Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu
  • Tờ khai đăng ký nhận cha, con theo mẫu
  • Giấy chứng sinh
  • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con
  • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.
Trình tự thực hiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha con

Bước 1: Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại UBND huyện có thẩm quyền, nơi mà người yêu cầu đăng ký cư trú.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu thông tin trong tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh trong hồ sơ. Nếu đầy đủ hợp lệ, người yêu cầu được nhận giấy tiếp nhận. Hồ sơ chưa đủ thì yêu cầu nộp bổ sung hoàn thiện. Nếu không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ có chữ ký của người tiếp nhận.

Bước 3: Xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con
Trong thời hạn 7 ngày, Công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha con tai trụ sở UBND huyện. Trong 7 ngày tiếp theo UBND cấp huyện phải gửi văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã.

Hoàn tất việc kiểm tra, Phòng Tư pháp báo cáo UBND huyện để quyết định giải quyết. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, chủ tịch UBND huyện ký Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con và giấy khai sinh cấp cho người có yêu cầu.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.