03 bước để từ chối nhận di sản thừa kế

Việc để lại di sản thừa kế cho một người được coi là hành vi pháp lý đơn phương, do vậy, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa kế đối với phần tài sản mà mình được nhận.

Trình tự, thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Người thừa kế có nguyện vọng từ chối nhận di sản thừa kế thực theo trình tự dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ từ chối nhận di sản thừa kế, bao gồm:

– Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế có cam kết việc từ chối không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản.

– Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (bản sao có chứng thực).

– Di chúc (bản sao có chứng thực) trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế trong trường hợp thừa kế theo pháp luật.

– Giấy chứng tử của người để lại di sản (bản sao chứng thực).

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (bản sao có chứng thực) hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản (bản sao có chứng thực).

Bước 2:  Công chứng, chứng thực hồ sơ

Việc công chứng hoặc chứng thực được thực hiện nếu có yêu cầu mà pháp luật không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Công chứng viên hoặc cán bộ chứng thực thực hiện công chứng, chứng thực cho văn bản từ chối nhận di sản.

Bước 3: Nhận văn bản công nhận từ chối nhận di sản thừa kế

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.