03 bước hoàn tất khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

Để hoàn tất việc khai nhận di sản thừa kế để thừa kế là quyền sử dụng đất, người thừa kế phải tiến hành các bước sau đây:

Bước 1: Làm thủ tục khai nhận di sản tại phòng Công chứng nơi có đất
Bước 2: Sau khi được xác nhận, tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất tại UBND có thẩm quyền nơi có đất.
  • Bên thừa kế nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (cá nhân), cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (tổ chức).
  • Cơ quan quản lý nhà ở kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);
  • Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nghĩa vụ tài chính.
  • Sau khi nộp thuế, chủ sở hữu nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thừa kế tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.
Bước 3: Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại Văn phòng đăng ký đất đai/ Phòng Tài nguyên môi trường có thẩm quyền nơi có đất gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
  • Văn bản khai nhận di sản thừa kế (công chứng);
  • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người để lại di sản;
  • Bản sao Giấy khai sinh của người thừa kế làm cơ sở miễn nộp nghĩa vụ tài chính
  • Giấy chứng tử;
  • Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà đất.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.