03 chế độ được hưởng khi lấy chồng công an

Bên cạnh những quy định chặt chẽ của ngành công an khi kết hôn thì bên cạnh đó cũng sẽ có những đãi ngộ đặc thù mà ngành cho phép.

Lấy chồng công an được hưởng chế độ gì?

Pháp luật hiện hành đã có những quy định về quyền lợi đặc biệt đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân, trong đó bố mẹ vợ công an nhận được hưởng 03 chế độ sau:

  • Được mua bảo hiểm y tế, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp không có chế độ bảo hiểm y tế theo Điều 39 Luật Công an nhân dân năm 2018

Được trợ cấp tiền theo Điều 3 Nghị định 05/2016/NĐ-CP:

  • Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ bị ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên được trợ cấp 500.000 đồng/suất/lần.
  • Gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến nhà ở bị sập, trôi, cháy hoặc phải di dời chỗ ở được trợ cấp 3.000.000 đồng/suất/lần.

Chế độ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của Điều này được thực hiện không quá 02 lần trong 01 năm đối với một đối tượng.

  • Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ từ trần, mất tích được trợ cấp 2.000.000 đồng/suất.
Trường hợp sĩ quan, chiến sĩ từ trần thì thân nhân của họ được hưởng
  • Được ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định.
  • Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

Tóm lại, khi lấy chồng công an sẽ được hưởng các ưu đãi về bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, được trợ cấp tiền cũng như hưởng ưu đãi người có công với cách mạng trong những trường hợp luật định

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.