03 điều kiện để di chúc có yếu tố nước ngoài có hiệu lực

Di chúc là việc một người muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi mình chết đi. Di chúc cũng có thể có yếu tố nước ngoài theo nhiều trường hợp khác nhau.

1. Di chúc có yếu tố nước ngoài là gì?

Di chúc có yếu tố nước ngoài có thể hiểu là một trong các trường hợp sau: Người để lại di sản là người nước ngoài hoặc là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Người thừa kế tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Tài sản thừa kế ở nước ngoài.

2. 03 Điều kiện để di chúc có yếu tố nước ngoài có hiệu lực

Theo quy định của pháp luật thì 02 điều kiện để di chúc có yếu tố nước ngoài có hiệu lực như sau:

Năng lực lập di chúc, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc: được xác định theo pháp luật của nước mà người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc.

Đối với người để lại di sản mang quốc tịch Việt Nam thì phải đảm bảo điều kiện: 

  • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
  • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; 
  • Hình thức di chúc không trái quy định pháp luật;

Đối với nước nước ngoài thì phải dựa theo quy định pháp luật mà người đó mang quốc tịch.

Hình thức của di chúc: được xác định theo pháp luật của nước nơi di chúc được lập. 

Trường hợp người lập di chúc ở Việt Nam thì di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.