03 điều kiện để di chúc viết tay hợp pháp

Di chúc là nguyện vọng, mong muốn của một người về cách phân chia tài sản của mình sau khi chết. Có 03 điều kiện để di chúc viết tay hợp pháp.

1.Chủ thể lập di chúc

Chủ thể lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu muốn lập di chúc phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý;

Có thể thấy, pháp luật quy định về chủ thể lập di chúc nhằm đảm bảo quyền lợi của người lập di chúc. Người lập di chúc có thể thực hiện đúng nguyện vọng, mong muốn chỉ định người thừa kế và phân định tài sản mà không cần sự đồng ý của người khác.

2. Nội dung của di chúc

Theo Điều 631 Bộ luật dân sự 2015 cần có những nội dung cơ bản sau

  • Ngày, tháng, năm cụ thể khi tiến hành lập di chúc;
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi có di sản.

Và một số nội dung khác thể hiện đúng ý chí của người lập di chúc. Nội dung được bổ sung không vi phạm quy định của pháp luật, không trái đạo đức. 

Ngoài ra, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự; và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh.

3. Hình thức di chúc

Có 02 hình thức: Di chúc bằng văn bản và di chúc miệng.

Di chúc bằng văn bản bao gồm 4 loại:

Không có người làm chứng;

  • Có người làm chứng;
  • Có công chứng;
  • Có chứng thực.

Trên đây là 03 điều kiện để một di chúc viết tay hợp pháp theo quy định của pháp luật

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.