03 điều kiện để hủy bỏ di chúc

1. Ba điều kiện để hủy bỏ di chúc

Hủy bỏ di chúc là việc người để lại di chúc, thông qua hành vi pháp lý hợp pháp để tuyên bố tiêu hủy hoặc không công nhận các di chúc do mình đã lập trước đó. Hiện nay các văn bản luật đều không có quy định cụ thể về thẩm quyền hủy bỏ di chúc và thủ tục hủy bỏ di chúc. Do đó chỉ cần đáp ứng các tiêu chí về chủ thể, hình thức, nội dung là đã có đủ điều kiện hủy bỏ di chúc đã lập trước đó.

  • Về chủ thể: trực tiếp người lập di chúc trước đó để định đoạt tài sản của mình thực hiện hành vi hủy bỏ di chúc này. Tuy nhiên, cá nhân người đó phải đảm bảo được việc hủy bỏ di chúc thực hiện trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, không bị lừa dối, ép buộc.
  • Về thời điểm hủy di chúc: Người lập di chúc có thể hủy bỏ di chúc ở bất kỳ thời điểm nào, không giới hạn về thời gian hủy bỏ di chúc đã lập.
  • Về hình thức: Pháp luật hiện hành không quy định về hình thức của việc hủy bỏ di chúc.
2. Phương thức hủy bỏ di chúc

Có 2 phương thức hủy bỏ di chúc

  • Hủy bỏ minh thị di chúc: thể hiện bằng văn bản. Người lập di chúc có thể hủy bỏ di chúc bằng hành vi cụ thể để tiêu hủy toàn bộ di chúc đã được lập. Ví dụ như: Xé bỏ, đốt bỏ hay tiêu hủy bằng hình thức khác làm cho di chúc không còn tồn tại trên thực tế.
  • Hủy bỏ mặc nhiên di chúc: Là trường hợp người để lại di chúc đã định đoạt tài sản đó bằng di chúc. Nhưng sau đó lại định đoạt đối với tài sản bằng một hành vi pháp lý khác. Ví dụ: dùng tài sản bảo lãnh cho một nghĩa vụ mà sau đó tài sản đã bị xử lý trả nợ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.