03 điều kiện đòi lại quyền nuôi con sau ly hôn

Giành lại quyền nuôi con sau khi ly hôn là điều đa phần những người làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn, để đòi lại quyền nuôi con sau khi ly hôn trước tiên cần hiểu rõ 03 điều kiện sau đây.

Điều kiện về chủ thể:

Người trực tiếp nuôi con phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có tư cách đạo đức, nhân phẩm tốt, không thuộc trường hợp bị hạn chế quyền cha mẹ đối với con cái theo quy định vì chỉ có như vậy con sau khi lớn lên mới có thể trở thành một người có ích cho xã hội.

Điều kiện về vật chất (kinh tế)
  • Vợ/chồng chứng minh có đủ điều kiện về vật chất như có tài sản thể hiện thông qua có công việc ổn định, có thu nhập, chỗ ở hợp pháp để nuôi sống người con và đáp ứng tối thiểu nhu cầu thiết yếu của người con.
  • Mọi điều kiện về vật chất nhằm đảm bảo cho người con có được cuộc sống tốt nhất tương xứng với điều kiện của người có khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc.

Quy định điều kiện này để con có đủ tài chính phát triển, học tập.

Điều kiện về tinh thần

Người có quyền nuôi con không được thực hiện các hành vi bạo lực gia đình đối với con cái, không để con tiếp xúc đến các tệ nạn xã hội,…

Tạo môi trường sống, học tập, vui chơi cho người con đảm bảo hình thành và phát triển nhân cách bình thường của người con.

Trên đây là 03 điều kiện giành quyền nuôi con sau khi ly hôn mà pháp luật quy định

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.