03 điều kiện kết hôn với người trong ngành công an

Công an, quân đội nhân dân là những ngành nghề mang tính đặc thù riêng, do đó để kết hôn với người đang làm trong những ngành này cũng cần xem xét đến những quy định riêng của ngành.

Theo đó, người chuẩn bị kết hôn cần phải đáp ứng 03 điều kiện như sau:

Trước tiên phải tuân thủ quy định kết hôn của Luật hôn nhân gia đình về điều kiện kết hôn tại Điều 8 và Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Tiếp đến là đáp ứng điều kiện đặc thù của ngành công an, khi xem xét kết hôn thì phải thẩm tra lý lịch cá nhân và lý lịch 3 đời:

Về lý lịch cá nhân:
  • Tôn giáo: Không tham gia tôn giáo
  • Dân tộc: Không chấp nhận người có dân tộc Hoa;
  • Không được có tiền án hoặc đang chấp hành bản án, chưa được xóa án tích;
  • Quốc tịch: Việt Nam, tuy nhiên người nước ngoài kể cả đã nhập quốc tịch Việt Nam cũng không được kết hôn với người phục vụ trong công an nhân dân;
Về lý lịch gia đình:
  • Gia đình không được có ai làm tay sai cho chế độ phong kiến, Ngụy quân, Ngụy quyền
  • Gia đình không được có ai có tiền án hoặc đang chấp hành bản án hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích;
  • Về tôn giáo: Không tham gia tôn giáo;
  • Về quốc tịch: Buộc quốc tịch phải là Việt Nam, tuy nhiên người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam cũng không đủ điều kiện kết hôn;
  • Về dân tộc: Gia đình nếu có người thuộc dân tộc Hoa thì không đủ điều kiện.

Người hoạt động trong lĩnh vực công an muốn kết hôn phải là người có tư tưởng vững vàng, xác định được mục đích của hôn nhân, phải thể hiện được sự chín chắn của mình

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.