03 điều kiện rút lại từ chối nhận di sản

Không phải lúc nào người thừa kế cũng mong muốn nhận phần di sản để lại. Vậy khi người thừa kế đã từ chối nhận di sản thừa kế thì sau đó lại muốn thay đổi muốn nhận lại di sản thừa kế thì đáp ứng điều kiện nào?

Quy định từ chối nhận di sản

Theo khoản 2,3 Điều 620 Bộ luật Dân sự, việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết; đồng thời phải thể hiện việc từ chối này trước thời điểm phân chia di sản.

Ngoài ra, Điều 59 Luật công chứng cũng quy định, người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Việc từ chối nhận di sản có hiệu lực pháp luật kể từ khi được lập thành văn bản và gửi cho người quản lý di sản, các đồng thừa kế, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản biết.

Có 03  điều kiện rút lại từ chối nhận di sản:
  • Việc từ chối nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác (khoản 1 Điều 620 Bộ luật Dân sự).
  • Chưa được lập thành văn bản và chưa được gửi đến những người liên quan.
  • Từ chối sau thời điểm phân chia di sản.

Bộ luật Dân sự không có quy định cho phép người thừa kế thay đổi ý chí sau khi đã làm thủ tục từ chối nhận di sản. Nếu việc từ chối đã được lập thành văn bản, trước thời điểm phân chia di sản thừa kế và đã được gửi đến những người liên quan, tức là đã phát sinh hiệu lực pháp luật thì không thể rút lại được.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.