03 điều kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con

Vì sao cần phải thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn khi Tòa án đã giao cho một bên vợ hoặc chồng được quyền nuôi con và điều kiện là gì. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây

1.  Điều kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

  • Khi có yêu cầu của cha, mẹ về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con
  • Hoặc Người thân thích,Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ dựa trên cơ sở lợi ích của con cũng có thể yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con
  • Xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự

Tuy nhiên,trường hợp xem xét thay đổi người trực tiếp nuôi con khi con từ đủ 07 tuổi phải dựa trên nguyên vọng của con

2. Căn cứ giải quyết thay đổi người trực tiếp nuôi con

Cha, mẹ có thể thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con nhưng phải phù hợp với lợi ích của con;

Khi người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì xem xét thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.