03 lưu ý về con ngoài giá thú

1. Con ngoài giá thú là gì?

Con ngoài giá thú là con của cha mẹ mà giữa họ không tồn tại quan hệ hôn nhân.

Con ngoài giá thú xuất hiện khi:

  • Nam nữ chung sống nhưng không đăng ký kết hôn. Bao gồm cả trường hợp vợ chồng đã ly hôn, sau đó sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn lại.
  • Nam nữ đăng ký kết hôn tại cơ quan không có thẩm quyền.
  • Con sinh ra đối với những trường hợp kết hôn trái pháp luật.
  • Con sinh ra xuất phát từ một số hành vi trái pháp luật. (Nam, nữ (một trong hai bên hoặc cả hai bên) đã kết hôn với người khác nhưng có quan hệ tình cảm với nhau và sinh con).
2. Quyền xác định cha mẹ cho con ngoài giá thú

Dù sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp hay không thì đứa trẻ sinh ra vẫn phải được pháp luật bảo hộ về quyền và nghĩa vụ như một đứa trẻ bình thường khác. Việc xác định cha mẹ cho con là quyền của con và cũng là nghĩa vụ. Theo đó, việc đăng ký xác định cho con ngoài giá thú được thực hiện tại UBND cấp xã nơi con cư trú.

3. Các quyền lợi của con ngoài giá thú

Con ngoài giá thú được hưởng các quyền lợi như đứa con bình thường khác.

Sau khi được hoàn thiện thủ tục xác nhận cha mẹ cho con thì con ngoài giá thú cũng sẽ có đầy đủ tất cả các quyền lợi của một người con bình thường như: Quyền cư trú, quyền hộ tịch, giám hộ, quyền tài sản, thừa kế,…

Lưu ý: Quyền sống chung cùng cha mẹ được pháp luật bảo hộ cho đến khi con thành niên. Hơn nữa, nghĩa vụ cấp dưỡng khi không sống chung với con được pháp luật quy định cho đến khi con trưởng thành.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.