03 nghĩa vụ của chủ thể nhận gửi giữ di chúc

Chủ thể nhận gửi giữ di chúc là người thực hiện công việc nhằm bảo vệ cho quyền, lợi ích của người lập di chúc

Nghĩa vụ của chủ thể nhận gửi giữ di chúc gồm có:

1.Giữ bí mật nội dung di chúc, nếu không có sự cho phép của người lập di chúc để bảo vệ quyền cá nhân riêng tư của người lập di chúc và đảm bảo việc chia di sản sau này được minh bạch, rõ ràng, tránh trường hợp có người thừa kế biết trước nội dung di chúc thực hiện hành vi, thay thế, giả mạo di chúc nhằm kiếm lợi cho mình.
2.Giữ gìn, bảo quản di chúc. Người nhận gửi giữ được nhận khoản tiền công nhất định theo thỏa thuận các bên, nên việc lưu giữ bất kỳ tài sản nào cũng đòi hỏi sự cẩn trọng trong việc giữ gìn, bảo quản tài sản. Trường hợp xảy ra hư hại, thất lạc phải báo ngay cho người lập di chúc để tìm phương án thích hợp, có thể thay thế bằng một bản di chúc mới.
3.Mục đích của việc gửi giữ di chúc là dự trù cho phương án khi người lập di chúc chết đột ngột sẽ có người thay mặt họ đưa ra bản di chúc để tiến hành chia di sản. Do vậy, khi người lập di chúc chết đi, người giữ di chúc có nghĩa vụ giao bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc. Để đảm bảo chắc chắn rằng bản di chúc đã được giao, và giao đúng bản di chúc của người người lập di chúc để lại thì khi giao di chúc các bên bao gồm bên giao và bên nhận phải ký xác nhận dưới sự làm chứng của hai chủ thể khác.
Riêng đối với chủ thể nhận gửi giữ là tổ chức hành nghề công chứng ngoài nghĩa vụ trên, còn phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật về công chứng. 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.