03 nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng

Pháp luật hôn nhân gia đình có những quy định về chế độ tài sản của vợ chồng. Vậy khi thực hiện chế độ tài sản của vợ chồng cần tuân thủ những nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng như thế nào? 

Nguyên tắc về tài sản chung của vợ chồng cần đảm bảo những gì?

Theo khoản 1 Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng.

Theo đó, pháp luật quy định 3 nguyên tắc chung, cụ thể như sau:

Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.

Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.”

Như vậy, vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Ngoài ra, khoản 1 Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 còn quy định việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

Với các quy định nói trên, vợ chồng có quyền bình đẳng trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung dựa trên nguyên tắc thỏa thuận.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.