03 quyền của người đồng tính

Hiện nay người đồng tính cũng được hưởng một số quyền nhất định. Vậy quyền của người đồng tính được thể hiện như thế nào?

1. Quyền được hưởng sự hưởng thụ phổ quát của quyền con người

Mọi con người được sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm giá và nhân quyền. Con người thuộc mọi xu hướng tính dục và bản dạng giới có quyền được hưởng đầy đủ tất cả quyền con người. có tất cả các tính chất của quyền con người như : Tính không thể tước bỏ, không thể phân chia, tính phổ biến, tính liên hệ phụ thuộc lẫn nhau.

2. Quyền bình đẳng và không phân biệt

Người đồng tính được quyền hưởng mọi quyền con người mà không bị phân biệt đối xử, được quyền hưởng sự bình đẳng trước pháp luật và sự bảo vệ của pháp luật mà không phải chịu sự phân biệt đó cho dù sự hưởng thụ của một quyền con người khác có bị ảnh hưởng hay không. Pháp luật sẽ nghiêm cấm bất kỳ sự phân biệt nào như thế và đảm bảo sự bảo vệ bình đẳng và hiệu quả để chống lại phân biệt đối xử.

3. Quyền được thừa nhận trước pháp luật

Mọi người đều có quyền được công nhận là một con người trước pháp luật ở bất kỳ đâu. Người có các xu hướng tính dục và bản dạng giới khác nhau có tư cách pháp lý đối với mọi khía cạnh cuộc sống. Không một ai phải bị ép buộc trải qua những quy trình y khoa, bao gồm phẫu thuật thay đổi giới tính, sự triệt sản hay trị liệu hor-mon, như một yêu cầu để được thừa nhận bản dạng giới của mình. Không một quan hệ pháp lý nào, như hôn nhân và tư cách làm cha mẹ, được phép xác lập để ngăn chặn sự thừa nhận hợp pháp của bản dạng giới của một người.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.