03 trường hợp con riêng không được nhận thừa kế của cha dượng

Bộ luật Dân sự hiện hành không phân biệt quyền thừa kế của con riêng hay con chung. Tuy nhiên, khi thuộc vào một số trường hợp nhất định thì con riêng không được nhận thừa kế của cha dượng.

Trường hợp nào thì con riêng không được nhận thừa kế di sản của cha dượng?

Con riêng không được hưởng thừa kế di sản của cha dượng trong những trường hợp sau:

+ Thừa kế theo di chúc nhưng di chúc không hợp pháp;

+ Con riêng và bố dượng không có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con;

+ Con riêng thuộc vào các trường hợp người không được hưởng di sản theo quy định tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.”

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.