03 trường hợp không được thừa hưởng di sản thừa kế

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật”. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vì những lý do nhất định mà một người sẽ không được quyền hưởng di sản

Căn cứ xác định người không có quyền hưởng di sản

Nhằm đảm bảo giá trị gia đình, đảm bảo truyền thống, đạo đức xã hội cũng như trật tự và công bằng xã hội thì Điều 621 Bộ luật dân sự quy định phạm vi những người không được quyền hưởng di sản do có những hành vi bất xứng.

Có 2 trường hợp không được quyền hưởng di sản

Người bị truất quyền hưởng di sản: là việc người để lại di sản thừa kế không cho người thừa kế hưởng tài sản của mình, người thừa kế đã bị truất quyền hưởng di sản sẽ mất đi tư cách người thừa kế mà họ có được do luật định.

Người bị tước quyền hưởng di sản: những người có hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm… của người để lại di sản và những người thừa kế khác những sự việc này  mà người để lại di sản đã biết hành vi của người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc thì người này vẫn được hưởng di sản của người chết để lại. Việc tước quyền hưởng di sản này hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của nhà nước. Theo quy định của pháp luật thì những người này không được quyền thừa hưởng di sản nhằm đảm bảo nguyên tắc tôn trọng sự tự do ý chí của các bên trong thừa kế nhằm tôn trọng ý chí của người để lại di sản 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.