03 Trường hợp sống chung như vợ chồng trái pháp luật

Chung sống như vợ chồng trái pháp luật là việc nam, nữ sống chung với nhau nhưng không tiến hành đăng ký kết hôn; đồng thời nó vi phạm điều kiện kết hôn đúng pháp luật. Vậy, sống chung như vợ chồng trái pháp luật bao gồm những trường hợp nào?

Những trường hợp chung sống như vợ chồng được xem là trái pháp luật 

Trường hợp thứ nhất: chung sống như vợ chồng khi một bên hoặc cả hai bên dưới tuổi luật định.

Theo Khoản 4 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì: “tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật”. Mặt khác khoản 2 Điều 4 quy định: “cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; cấm kết hôn giả tạo…” Do đó , việc chung sống như vợ chồng với những người dưới tuổi luật định là trái pháp luật.

Trường hợp thứ hai: chung sống như vợ chồng giữa nam và nữ mà một bên hoặc cả hai bên đang có vợ, chồng (khoản 1 Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).

Khi một người đang tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp thì được coi là đang có vợ, có chồng. Bên cạnh đó, việc nam nữ chung sống như vợ chồng theo Nghị định 126/2014/NĐ-CP không quy định thêm điều kiện chứng minh việc đang có vợ chồng. Nên trường hợp sống chung giữa những người đang có vợ và chồng này là trái pháp luật.

Trường hợp thứ ba: chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.