03 Trường hợp Tòa án ra quyết định định giá tài sản chung khi ly hôn

Phân biệt tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng là một vấn đề mà ít người quan tâm cho tới khi có vấn đề giữa vợ chồng hoặc giữa vợ chồng có mục đích khác. Việc định giá tài sản chung của vợ chồng được Tòa án thực hiện như thế nào?

Việc thẩm định giá tài sản chung của vợ chồng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản.

Định giá tài sản khi ly hôn

Theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì Tòa án chỉ ra quyết định định giá và thành lập Hội đồng định giá trong các trường hợp:

Trường hợp 1: Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;

Trường hợp 2: Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản;

Trường hợp 3: Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

Như vậy, tranh chấp về tài sản xảy ra thì các đương sự chỉ có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá và thành lập Hội đồng định giá trong 3 trường hợp trên. 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.