04 bước để tách sổ đỏ đối với đất là di sản thừa kế

Trong quá trình khai nhận thừa kế đối với thửa đất thường sẽ phải tiến hành thủ tục tách thửa. Dưới đây là thủ tục tách sổ đỏ đối với đất là di sản thừa kế.

Thủ tục tách thửa đất được thừa kế như thế nào?

Trong trường hợp những người thừa kế muốn nhận di sản thừa kế và thực hiện đồng thời với việc xin tách sổ đỏ (tách thửa) thì phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

  • UBND cấp tỉnh nơi có đất cho phép;
  • Thửa đất đảm bảo các điều kiện để được tách thửa đất.

Khi được cho phép thì những người được nhận di sản thừa kế thực hiện theo trình tự sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tách thửa

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị tách, hợp thửa đất mẫu 11/ĐK;
  • Giấy chứng nhận (bản gốc) đã cấp cho thửa đất là di sản thừa kế;
  • Văn bản thỏa thuận để 01 người đại diện đứng tên thực hiện thủ tục tách thửa đất (có công chứng/chứng thực);
  • Công văn/văn bản niêm yết về việc thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của những người được nhận thừa kế;

Nếu đủ điều kiện tách thửa đất thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có đất sẽ tiến hành đo đạc địa chính, lập bản trích lục thửa đất mới tách và gửi trả cho người đề nghị tách thửa cùng với công văn/văn bản trả lời về việc đủ điều kiện tách thửa đất.

Bước 3: Lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có công chứng/chứng thực (theo công văn/văn bản trả lời ở trên).

Bước 4: Thực hiện thủ tục đăng ký biến động/sang tên quyền sử dụng đất

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.