04 bước hoàn tất thủ tục kết hôn với công an

Kết hôn là việc gắn kết hai cá thể lại với nhau, phát sinh quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Tuy nhiên, vì đặc thù của ngành công an nên đã có quy định cụ thể hơn đối với việc kết hôn. Vậy thủ tục đăng ký kết hôn với công an sẽ gồm các bước nào?

Hồ sơ kết hôn với công an

Theo Luật hộ tịch 2014 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hồ sơ gồm các giấy tờ sau :

  • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu ban hành kèm theo TT số 04/2020/TT-BTP;
  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của hai bên do UBND xã nơi thường trú cấp;
  • Bản sao có công chứng/chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu 
  • Bản sao có công chứng/chứng thực sổ hộ khẩu của hai bên.
  • Giấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị về việc đủ điều kiện kết hôn.

Để tiến hành đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền, chiến sỹ công an phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị về việc đủ điều kiện kết hôn.

Thủ tục kết hôn với công an

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ như trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên UBND xã nơi cư trú của một trong hai để tiến hành thủ tục kết hôn với công an.

Nếu cần xác minh thêm các điều kiện kết hôn thì thời hạn cấp Giấy chứng nhận kết hôn không quá 05 ngày làm việc.

Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xác minh hồ sơ.

Nếu thiếu hoặc thông tin sai lệch thì cơ quan có thẩm quyền yêu cầu người nộp bổ sung hoặc nộp lại thông tin sai sót.

Nếu đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thông báo cho các bên về việc ký Giấy chứng nhận ký kết hôn.

Bước 4: Theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, hai bên cùng Công chức tư pháp hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch, xác nhận việc đăng ký kết hôn. Hai bên ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và nhận giấy này.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.