04 cách để ly hôn với người Nhật tại Nhật

Khác với thủ tục ly hôn tại Việt Nam, có 04 cách để ly hôn tại Nhật Bản. Bạn có thể phải tiến hành 01 hoặc cả 04 cách để hoàn tất thủ tục ly hôn. Cụ thể:

  • Thuận tình ly hôn.
  • Ly hôn thông qua thủ tục hòa giải.
  • Ly hôn thông qua trọng tài.
  • Ly hôn bằng phiên tòa xét xử. 
Thuận tình ly hôn tại Nhật Bản.

Thuận tình ly hôn là trường hợp vợ, chồng đã thống nhất việc ly hôn; đồng thời vợ chồng đã thỏa thuận được việc nuôi con, không có tranh chấp phân chia tài sản. Để ly hôn thuận tình, vợ chồng chỉ cần làm đơn gửi đến văn phòng quận nơi đăng ký kết hôn trước đây để ly hôn.

Ly hôn thông qua thủ tục hòa giải.

Khi ly hôn nhưng bên còn lại không đồng ý; hoặc ly hôn có tranh chấp về quyền nuôi con, tài sản, vợ chồng phải thực hiện thủ tục yêu cầu hòa giải ly hôn tại Tòa án gia đình.

Trường hợp quá trình hòa giải không đạt được kết quả, vợ chồng có thể yêu cầu giải quyết ly hôn tại trọng tài hoặc tòa án. Hòa giải ly hôn tại Tòa gia đình là thủ tục bắt buộc phải thực hiện trước khi một bên vợ/chồng nộp đơn yêu cầu đến trọng tài hoặc khởi kiện đến tòa án. 

Ly hôn thông qua thủ tục trọng tài tại Nhật Bản. 

Sau khi hòa giải không thành, vợ chồng cần chuẩn bị hồ sơ ly hôn để nộp đến trọng tài giải quyết ly hôn. Kết luận hòa giải là giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ yêu cầu trọng tài giải quyết ly hôn.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.