04 Đặc điểm về chế độ tài sản của vợ chồng

Chế độ tài sản của vợ chồng là một trong các yếu tố có sức ảnh hưởng trong chế định hôn nhân và gia đình. Vậy, đặc điểm về chế độ tài sản của vợ chồng là gì?

Những đặc điểm của chế độ tài sản của vợ chồng

– Chủ thể của quan hệ sở hữu trong chế độ tài sản này phải có quan hệ hôn nhân hợp pháp. Để trở thành chủ thể của quan hệ sở hữu này, các bên nam, nữ phải có đủ năng lực chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự và phải tuân thủ các điều kiện kết hôn được quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Chế độ tài sản của vợ chồng không tồn tại giữa những người chỉ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. 

– Xuất phát từ vai trò quan trọng của gia đình đối với xã hội, pháp luật quy định chế độ tài sản của vợ chồng dù theo thỏa thuận hay theo luật định vẫn đảm bảo quyền lợi của gia đình đầu tiền, đặc biệt là những nhu cầu thiết yếu để duy trì cuộc sống. Bên cạnh đó, chế độ tài sản của vợ chồng cũng góp phần bảo vệ lợi ích của cá nhân vợ, chồng. 

– Chế độ tài sản của vợ chồng chỉ tồn tại trong thời kì hôn nhân. Mặc dù có thể được thỏa thuận trước khi hôn nhân xác lập nhưng chế độ tài sản của vợ chồng chỉ có hiệu lực trong thời kỳ hôn nhân. 

– Chế độ tài sản của vợ chồng mang những đặc thù riêng trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ thể. Trong chế độ tài sản của vợ chồng, dù là chế độ tài sản luật định hay chế độ tài sản theo thỏa thuận thì quyền định đoạt của chủ sở hữu có thể bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định. 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.