04 dạng tranh chấp thừa kế

Tranh chấp thừa kế là tranh chấp phổ biến bởi ai cũng mong muốn mình trở thành người thừa kế mà bất chấp. Vậy trong tranh tranh chấp thừa kế có những dạng nào?

1. Cách nhận diện tranh chấp thừa kế

Để nhận diện được chính xác quan hệ pháp luật mà các bên đang tranh chấp phải là tranh chấp thừa kế hay không cần phải xác định quan hệ pháp luật tranh chấp dân sự nói chung và xác định đặc thù của quan hệ pháp luật tranh chấp thừa kế nói riêng. Khi đã nhận diện được chính xác quan hệ pháp luật tranh chấp thừa kế, cần có kỹ năng phân loại được các tranh chấp về thừa kế.

Phân loại tranh chấp thừa kế xác định được chứng cứ cần thu thập cũng như cách thu thập các chứng cứ đó; xác định đúng luật nội dung áp dụng, xây dựng có hiệu quả phương án hòa giải và áp dụng các kỹ năng làm tốt nhiệm vụ trong các giai đoạn tố tụng khác nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, góp phần cho vụ án thừa kế được giải quyết đúng đắn.

2. 04 dạng tranh chấp thừa kế

Hiện nay có 04 dạng tranh chấp thừa kế phổ biến

  • Tranh chấp thứ nhất: Tranh chấp về chia di sản thừa kế. Loại tranh chấp này phát sinh từ yêu cầu chia di sản thừa kế của các đương sự trong vụ án thừa kế.
  • Tranh chấp thứ hai: Tranh chấp về xác nhận quyền thừa kế. Tranh chấp này phát sinh từ yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của một hoặc một số người.
  • Tranh chấp thứ ba: Tranh chấp về bác bỏ quyền thừa kế. Tranh chấp này phát sinh từ yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế của đương sự.
  • Tranh chấp thứ tư: Tranh chấp về buộc người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, thanh toán các khoản chi từ di sản.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.