04 đối tượng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Bộ luật dân sự quy định, ai cũng có quyền để lại di sản của mình cho người khác theo pháp luật. Tuy nhiên vẫn có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung ghi chúc mà vẫn được hưởng thừa kế.

Người thừa kế không phụ thuộc và nội dung di chúc

Để đảm bảo quyền và lợi ích của những người có mối quan hệ ruột thịt với người để lại di chúc, pháp luật đã có những quy định về các trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng thừa kế sau đây:

Con chưa thành niên  không phân biệt là còn đẻ hay con nuôi được hưởng thừa kế theo pháp luật. 

Con thành niên mà không có khả năng lao động tự nuôi sống bản thân như mất khả năng nhận thức, không làm chủ được hành vi của mình như bị bại liệt

Cha mẹ đẻ được hưởng thừa kế mà không bị phụ thuộc vào nội dung di chúc. Nếu là cha, mẹ nuôi thì phải là cha, mẹ nuôi hợp pháp, tuân thủ các quy định về nhận nuôi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vợ chồng của người để lại di chúc: để có thể nhận tài sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc thì vợ, chồng phải là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật công nhận.

Đối với các đối tượng nêu trên sẽ được hưởng thừa kế theo giao diện thừa kế bắt buộc mà không phụ thuộc là có tên trong di sản hay không. Những người này vẫn có quyền hưởng 2/3 của một suất thừa kế pháp luật kể cả người thừa kế không để lại di sản.

Điều kiện để được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc:
  • Không từ chối hưởng di sản thừa kế;
  • Không bị tước quyền thừa kế di sản;
  • Cá nhân còn sống vào thời điểm mở thừa kế.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.