04 Lợi ích của việc kết hôn

Hiện nay nhà nước khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con bởi thực tế có nhiều người trẻ không muốn kết hôn. Tuy nhiên, nếu biết 04 lợi ích của việc kết hôn, chắc hẳn ai cũng sẽ thay đổi suy nghĩ này.

1. Kết hôn sẽ được quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ từ vợ/chồng
  • Việc xây dựng gia đình phải được thực hiện theo nguyên tắc nêu tại Điều 2 Luật HN&GĐ “Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.” 

Như vậy, khi kết hôn, cá nhân sẽ được vợ/chồng quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ mình, chia sẻ công việc trong gia đình và sống chung với mình.

2. Kết hôn sẽ có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
  • Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có thể có tài sản chung theo Điều 33 Luật HN&GĐ. Ngoài ra, nếu hai vợ chồng thỏa thuận được thì có thể nhập tài sản riêng của mình vào tài sản chung. Như vậy, sau khi cưới, bên cạnh tài sản riêng có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế, tặng cho riêng… thì vợ chồng còn có thể có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
3. Nếu ly hôn có thể được chia đôi tài sản chung
  • Tài sản chung là tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, do công sức của cả hai vợ chồng cùng tạo lập. Đặc biệt, theo khoản 1 Điều 29 Luật HN&GĐ, vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, sử dụng tài sản chung. Do đó, người làm công việc nội trợ trong gia đình để duy trì đời sống chung được coi là lao động có thu nhập.

Khi ly hôn, việc chia tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng. Nếu không thỏa thuận được thì được chia đôi nhưng tính đến các yếu tố: công sức đóng góp, lỗi của các bên…

4. Gặp khó khăn sau khi ly hôn, có thể được cấp dưỡng
  • Theo quy định tại Điều 107 Luật HN&GĐ, giữa vợ và chồng nếu ly hôn tồn tại nghĩa vụ cấp dưỡng. Cụ thể, khi ly hôn nếu một bên khó khăn, túng thiếu và có lý do chính đáng thì có thể yêu cầu bên kia cấp dưỡng theo khả năng của người đó.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.