04 nguyên tắc thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là quyền của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, để tránh việc thỏa thuận này bị tuyên vô hiệu thì cần phải tuân theo những nguyên tắc dưới đây.

Vợ chồng chia tài sản chung phải tuân theo nguyên tắc nào?

Căn cứ Điều 38 Luật HN&GĐ quy định về chia tài sản chung như sau:

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật…”

Từ đó rút ra 04 nguyên tắc khi phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

  • Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật;
  • Vợ chồng có thể thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung;
  • Việc chia tài sản chung không được ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
  • Không được chia tài sản chung nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ (nuôi dưỡng, cấp dưỡng cha mẹ, con cái; bồi thường thiệt hại; thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản; trả nợ cho cá nhân, tổ chức; nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước và các nghĩa vụ khác do luật định)

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.