04 Quy trình đăng ký kết hôn tại Pháp

Hiện nay có rất nhiều công dân Việt Nam chuẩn bị kết hôn với công dân Pháp tại Pháp. Dưới đây là 03 quy trình đăng ký kết hôn tại Pháp.

1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Tổng lãnh sự quán Pháp

Khi nộp hồ sơ, nhân viên Tổng lãnh sự quán sẽ phỏng vấn tại chỗ, sẽ có người phiên dịch nếu cần thiết. Nếu công dân Pháp vắng mặt, phỏng vấn sẽ được tiến hành bởi Tòa thị chính tại Pháp nơi người đó cư trú. Buổi phỏng vấn này nhằm mục đích xác minh việc kết hôn của hai bên với luật pháp của Pháp. Trong trường hợp nghi ngờ mục đích của việc kết hôn, hồ sơ sẽ được trình lên Công tố viên tại tòa án Tối cao ở thanh phố Nantes. 

2. Tổng lãnh sự quán Pháp đăng Công bố đám cưới

Đăng Công bố đám cưới là bắt buộc trong quy trình kết hôn đối với người có quốc tịch Pháp ở nước ngoài. Kế hoạch kết hôn sẽ được niêm yết trong 10 ngày làm việc tại Tổng lãnh sự quán Pháp, và Tòa thị chính nơi cư trú của công dân Pháp.

3. Cấp Công hàm kết hôn và Chứng nhận độc thân

Sau khi niêm yết Công bố đám cưới, nếu không có ý kiến phản đối nào được đưa ra, Tổng lãnh sự quán Pháp sẽ cấp Công hàm kết hôn và Chứng nhận độc thân..

4. Ghi chú Giấy chứng nhận kết hôn Việt Nam vào Sổ Hộ tịch lãnh sự

Nếu muốn giấy kết hôn được công nhận bởi chính quyền Pháp, hai bạn phải yêu cầu ghi chú vào Sổ Hộ tịch lãnh sự. Ngay khi Giấy chứng nhận kết hôn của hai bạn được ghi chú lại, Tổng lãnh sự quán sẽ cấp cho hai bạn Sổ Hộ khẩu và trích lục Giấy chứng nhận kết hôn.
 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.