04 trường hợp bị cấm khi đặt tên con

Những cái tên cấm đặt ở Việt Nam là những cái tên vi phạm những quy định về đặt tên cho con. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết 04 trường hợp bị cấm đặt tên con hiện

04 trường hợp bị cấm đặt tên ở Việt Nam
Đặt tên bằng số hoặc ký tự đặc biệt

Đây là quy định của Pháp Luật nhằm tạo sự thống nhất trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như đơn giản hóa trong hoạt động quản lý hộ tịch. Vì vậy bạn không thể sử dụng những chữ số, ký tự để đặt tên. Ví dụ: Nguyễn Thị 1 hay Trần Văn # hoặc Hoàng Minh @,…

Tên được đặt bằng tiếng nước ngoài

Tương tự, các trường hợp đặt tên bằng tiếng nước ngoài sẽ gây khó khăn không nhỏ cho các cơ quan quản lý hộ tịch. Vì vậy nếu bố mẹ cùng có quốc tịch Việt Nam, thì tên phải thuần việt, và không được đặt tên kiểu như: Marry, Michael hay Alan,…

Những cái tên châm biếm, xúc phạm người khác

Trên thực tế, chẳng bố mẹ nào muốn dùng tên – thứ sẽ theo con suốt cả cuộc đời để sỉ nhục và lăng mạ người khác. Hơn nữa, vấn đề này còn được quy định trong Khoản 3, Điều 26 BLDS 2015: “Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác (…)”. Vì vậy, gia đình hãy lưu ý khi đặt tên con để tránh những sự việc không đáng có.

Không đặt những cái tên quá dài

Từ ngày 16.7.2020, Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp thì việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam và không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.