04 Trường hợp cấm kết hôn

Nam, nữ kết hôn cần phải đáp ứng những điều kiện kết hôn và không thuộc một trong các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật. Vậy những trường hợp cấm kết hôn là những trường hợp nào?

Các trường hợp cấm kết hôn
  • Kết hôn giả tạo

Kết hôn giả tạo là kết hôn trên cơ sở một thỏa thuận, hợp đồng nào đó nhằm mục đích khác lớn hơn là lý do xây dựng gia đình

  • Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn.

Cưỡng ép kết hôn là ép buộc người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ.

Lừa dối kết hôn là làm cho bên kia hiểu sai lệch và dẫn đến việc đồng ý kết hôn.

Cản trở kết hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ… để ngăn cản việc kết hôn của người khác hoặc buộc người khác phải duy trì quan hệ hôn nhân trái với ý muốn của họ.

  • Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ

Theo Thông tư liên tịch số 01/2016 /TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP thì pháp luật hiện nay cấm kết hôn với các chủ thể là người đã có vợ, có chồng theo quy định của pháp luật mà chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ, chồng của họ chết hoặc vợ, chồng của họ không bị Tòa án tuyên bố là đã chết.

  • Kết hôn giữa những người có quan hệ thân thích

Những người có quan hệ thân thích, những người cùng dòng máu về trực hệ… 

Kết luận

Như vậy, các trường hợp cấm kết hôn được quy định cụ thể tại Luật HN&GĐ, việc cấm kết hôn nhằm mục đích đó là bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.