04 trường hợp cha mẹ bị tước quyền nuôi con

Quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con cái là một trong các quyền cơ bản của những bậc làm cha mẹ, tuy nhiên, trong một số trường hợp cha mẹ có thể bị tước đi quyền này.

Hành vi bị tước quyền nuôi con

Căn cứ quy định tại Điều 85 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cha mẹ có hành vi sau đây có thể bị Toà án tước quyền nuôi con:

“1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

b) Phá tán tài sản của con;

c) Có lối sống đồi trụy;

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

2. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.”

Có thể thấy được, các hành vi nêu trên đều là các hành vi xâm phạm đến lợi ích cũng như đến các quyền được phát triển của con cái sau này.

Các chủ thể sau có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền cha mẹ đối với con như cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên, người thân thích, các cơ quan tổ chức khác theo quy định của pháp luật

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.