05 điều kiện công nhận văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng

Văn bản thỏa thuận là sự nhất trí chung của vợ chồng; được thể hiện bằng văn bản về một vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

Tài sản riêng là tài sản thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng (bao gồm: vật; tiền; giấy tờ có giá; quyền tài sản; bất động sản và động sản (tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai). Người sở hữu tài sản riêng có quyền tự mình chiếm hữu; sử dụng; định đoạt tài sản riêng của mình theo quy định của pháp luật.

Việc xác lập tài sản cần đảm bảo 05 điều kiện sau đây:

1. Thỏa thuận về tài sản phải được lập trước khi đăng ký kết hôn;

2. Việc thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân phải được công chứng, chứng thực nếu có yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Không ảnh hưởng đến lợi ích của gia đình hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

4. Nghĩa vụ tài sản phải đảm bảo không trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng trong trường hợp vợ hoặc chồng ly hôn hoặc nghĩa vụ về tài sản, về thanh toán nợ hoặc bồi thường thiệt hại,…

5. Thỏa thuận xác lập tài sản riêng của vợ, chồng được thực hiện tự nguyện, thể hiện ý chí của các bên nhưng phải tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và đạo đức xã hội. Những trường hợp trái quy định sẽ bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

Việc công nhận văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng mang mục đích đảm bảo được tính minh bạch của văn bản, tránh được các tranh chấp của vợ chồng và giải quyết phân chia tài sản nhanh hơn nếu vợ chồng ly hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.