05 Nguyên tắc cơ bản về chế độ hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân và gia đình là một trong những ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của nhà nước ta. Vậy, để áp dụng đúng pháp luật về chế độ hôn nhân gia đình thì cần tuân thủ theo những nguyên tắc nào?

Pháp luật đã quy định những nguyên tắc cơ bản nào của chế độ hôn nhân và gia đình?

Theo Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, quy định về những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân và gia đình, như sau:

  • Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
  • Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
  • Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.
  • Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
  • Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Chế độ hôn nhân là toàn bộ các quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề kết hôn, ly hôn, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Để thực hiện tốt các quy định trên trước tiên cần phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.