05 quy định cần biết trước khi kết hôn

Kết hôn là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Vì vậy cần phải chuẩn bị những kiến thức về cuộc sống hôn nhân trước khi kết hôn.

1. Những quy định cần biết trước khi kết hôn
  • Nữ đủ 18 tuổi, nam đủ 20 tuổi mới được kết hôn.

Theo Điều 8 Luật HN&GĐ thì pháp luật không công nhận kết hôn khi chưa đủ tuổi cũng như quan hệ hôn nhân đồng giới. 

  • Nhiều mối quan hệ không được kết hôn với nhau. 

Theo khoản 2 Điều 5 Luật HN&GĐ thì những mối quan hệ sau không được kết hôn với nhau như: có cùng dòng máu về trực hệ, có họ trong phạm vi ba đời, cha/mẹ nuôi với con nuôi… 

  • Không đăng ký kết hôn, không được công nhận quan hệ vợ, chồng. 

Theo Điều 3 Luật HN&GĐ thì việc kết hôn của nam, nữ chỉ được coi là đúng luật thì phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Tài sản chung của vợ chồng gồm những gì?

Căn cứ Điều 33 Luật HN&GĐ, tài sản chung của vợ chồng gồm: tài sản do vợ/chồng tạo ra hoặc được thừa kế chung, tặng cho chung trong thời kỳ hôn nhân; thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn, tài sản không có căn cứ chứng minh là tài sản riêng. Đây là những tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

  • Mua nhà trong thời kỳ hôn nhân có thể là tài sản riêng. 

Theo khoản 1 Điều 35 Luật HN&GĐ thì việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Do đó, nếu vợ/chồng có thể thỏa thuận nhà mua trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng thì ngôi nhà đó sẽ là tài sản riêng. 

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.