05 Quyền của người lập di chúc theo quy định của pháp luật

Di chúc là sự thể hiện ý chí định đoạt tài sản của người chết để lại tài sản cho người thừa kế. Vậy người lập di chúc sẽ có các quyền nào?

Theo Điều 626 Bộ luật dân sự năm 2015 người lập di chúc có quyền sau đây

Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế

Người lập di chúc sẽ chỉ định cho cá nhân là người thân thích được hưởng di sản thừa kế, không phụ thuộc vào mối quan hệ đối với người lập di chúc hoặc có thể lập di chúc cho tổ chức hưởng di sản hoặc thông qua truất quyền hưởng di sản của người thừa kế theo pháp luật mà không bắt buộc phải nêu lý do.

Phân định phần di sản cho từng người thừa kế

Mỗi người thừa kế được hưởng một suất ngang nhau. Tuy nhiên di sản thừa kế gồm nhiều loại tài sản như: động sản, bất động sản,.. và mỗi loại tài sản đó cũng không bằng nhau, cho nên người lập di chúc phân định cho mỗi người thừa kế hưởng một tài sản cụ thể. 

Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng

Người lập di chúc có quyền định đoạt một phần di sản để tặng cho người khác hưởng. Tương tự như giao dịch tặng cho, người được chỉ định hưởng phần di sản di tặng thường là những người có mối quan hệ thân quen trước đó, có quyền sở hữu đối với phần di sản di tặng kể từ khi nhận di sản.

Giao nghĩa vụ cho người thừa kế
Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản

Trên đây, là các quyền của người lập di chúc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.